Velkommen til Hilleren Takst AS

Alt innen taksering av bolig og eiendom

Hvem er vi?

Om Hilleren Takst

Hilleren Takst AS er et takseringsfirma med hovedfelt innen bolig- og eiendomstaksering, og har erfaring med taksering i store deler av nedre Buskerud som blant annet omfatter Øvre- og Nedre Eiker, Drammen, Kongsberg, Lier, Modum og omkringliggende tettsteder. 

Hilleren Takst utfører boligsalgsrapporter, tilstandsrapporter, verditakster, forhåndstakster og tomtetakster. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi kan også sette deg i kontakt med dyktige eiendomsmeglere med god lokalkunnskap om eiendomsmarkedet.

Hilleren Takst AS

Hilleren Takst AS er et sertifisert og godkjent takseringsfirma som er medlem av Norges Takseringsforbund. Takst- og tilstandsrapport utføres etter forbundets føringer og mal for å sikre et kvalitetsmessig sluttprodukt.  NTF-sertifiserte firmaer har utført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge for sine takstmenn. Norges Takseringsforbund stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

Prosess og pris

Takstmann kommer etter avtalt tidspunkt, og vil gjennomføre inspeksjon av boligen etter hvilken rapporttype som er avtalt med kunde. Inspeksjonen omfatter innvendige og utvendige tekniske forhold, samt våtromssjekk og arealmåling.

 Pris på de ulike rapporttypene avhenger av boligens størrelse, omfang og tilleggsbygninger. Ta kontakt per mail eller telefon for ytterligere prisinformasjon for din bolig, leilighet, fritidsbolig eller andre objekter. 

Tjenester

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er i prinsippet bygget opp som en tilstandsrapport med angitte tilstandsgrader. Forskjellen ligger i at det i en boligsalgsrapport blir lagt spesiell vekt på å beskrive forhold som er særlig relevante i forbindelse med eierskifte. Boligsalgsrapport benyttes i hovedsak på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

Verdi- og lånetakst

En verdi- og lånetakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av takstobjektet og arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi. Rapportformen benyttes i hovedsak for leiligheter og andre flermannsboliger, men kan også benyttes for eneboliger o.l.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Verdivurdering

En verdivurdering er en enkel gjennomgang av boligen med enkle beskrivelser av objektet og beliggenheten. Det gjøres en verdivurdering av boligen, og dokumentet kan benyttes ovenfor banker og andre institusjoner til refinansiering og lignende, men kan ikke benyttes ved salg. Dette er en rimeligere rapportform enn de øvrige salgstakstene.

976 55 870
Myrsnipa 37, 3320 VESTFOSSEN
Orgnr 913 876 393